01.06.2022

Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

Energiavirasto on 8.12.2021 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen. Tämän määräyksen myötä Raahen Energia Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa kerromme kuinka sähköverkkoa kehitämme ja millaisiin kehitysnäkymiin varaudumme sähkönjakelun näkökulmasta.

Jakeluverkonhaltijan keskeinen tehtävä on taata toimitusvarma ja turvallinen sähkönjakelu kaikille verkon käyttäjille. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen ja jakeluverkonhaltijoille onkin asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja.

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta on järjestettävä asiakkaiden kuuleminen. Tämä on uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomaa kehitystä ja nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa jakeluverkkomme kehittymiseen.
Kehittämissuunnitelmaan on mahdollista tutustua ja kommentoida 30.6.2022 klo 10  saakka. Suunnitelma on laadittu Energiaviraston määräykseen perustuen.

Tutustu tästä kehittämissuunnitelmaamme

Halutessasi voit kommentoida suunnitelmaa. Kommenttisi voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen energia@raahe.fi otsikolla Kehittämissuunnitelma.