14.02.2022

Datahub käyttöön helmikuussa 2022!

Mikä on datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmän on tarkoitus nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti – tasapuolisesti ja ajantasaisena.
Datahubista löytyy jatkossa sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa kaikista Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, kauppa tai vaikka teollisuuslaitos.

Valtakunnallisen datahubin tietoja tulevat käyttämään noin 100 sähkönmyyjää ja 80 sähköverkkoyhtiötä, joille järjestelmään siirtyminen on lakisääteistä.
Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö.

Datahubia kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon yksityisyydensuoja ja tietoturva. Tietoihin on pääsy vain niillä, joilla on siihen oikeus – eli sinulla sekä sähkönmyynti- ja sähköverkkoyhtiölläsi.

Sähkön käyttöpaikkojen numerointi muuttuu datahub myötä

  • Datahub-palvelun käyttöönoton yhteydessä asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen tunnukset uudistuvat 18-numeroiseksi käyttöpaikkatunnuksiksi
  • Uudistus tulee voimaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään
  • Käyttöpaikkanumero yksilöi osoitteen, jossa sähköä käytetään
  • Oman sähkönkäyttöpaikan numerosi näet sähkölaskusta tai online-palvelusta
  • Energia-alalla sähkönmyyjänvaihdot ja muutot tehdään käyttöpaikkatunnuksiin perustuen
  • Käyttöpaikkatunnusta tarvitset kilpailuttaessasi sähkönmyyntiyhtiöillä sähkösopimuksesi

 

Lisätietoja Fingrid Datahub sivuilta