26.03.2019

Raahen Kuitu ja Netplaza solmivat kattavan yhteistyösopimuksen valokuituhankkeesta

Raahen Kuitu Oy ja Netplaza Oy ovat solmineet kattavan yhteistyösopimuksen valokuituhankkeen toteuttamisesta Raahessa. Rakennustyöt käynnistyvät tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2020 saakka.

Raahen Kuidun ja Netplazan solmima sopimus kattaa kaikki hankkeen toteutumisen kannalta merkittävät osa-alueet, kuten projektinjohtamisen, myynnin, rakennuttamisen, valvonnan sekä operaattoripalvelut.

Kuntalaisille on jo pidetty runsaasti infotilaisuuksia ja kyläiltoja: sopimuksen allekirjoituksen myötä myös kiinteistökohtaiset myyntitoimenpiteet käynnistyvät. Ajantasaisin tieto hankkeen etenemisestä löytyy www.raahenkuitu.fi sekä Raahen Kuidun Facebook-sivulta.

Verkon alueella kymmeniätuhansia asukkaita

Sopimuksen myötä Raaheen rakennetaan kattava kuiturunkoverkko, johon voidaan kytkeä alueen kiinteistöjä, yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä. Rakentamiselle haetaan valtion tukea ja rakentaminen käynnistyy tukikelpoisilta, maaseutumaisilta alueilta. Rakentamisen käynnistymisen edellytyksenä on 2000 tilausta koko Raahen alueelta sekä alueittainen 60% liittymätilauspeitto.

Nopeista tietoliikenneyhteyksistä on tullut nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ajatellen osa yhteiskunnan keskeistä infraa, joka määrittää niin kunnan ja alueiden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kuin kuntalaisten mahdollisuuksia paikkariippumattomaan työntekoon, sähköiseen asiointiin, palvelujen saatavuuteen ja omatoimisuuden säilyttämiseen. Kiinteällä valokuituyhteydellä on selkeät vahvuudet verrattuna muihin ratkaisuihin.

– Vaikka Raahen Kuitu on nuori yhtiö, on se Raahen Energian tytäryhtiönä sitoutunut aluekehitysrooliin varmana ja vakaana toimijana. Me haluamme toimia paikallisesti kuntalaisten tarpeita täyttäen, luonnehtii Raahen Energian toimitusjohtaja Lasse Lahti suurhankkeen käynnistymistä.

Raahen Kuidun toimittama valokuituyhteys maksaa 600 euroa. Siihen on saatavilla kaksi liittymänopeusvaihtoehtoa 100/100 megaa tai symmetrinen gigainen liittymä. Raahen Kuidun liittymämarkkinointi tehdään Täyskuitu-tuotemerkin alla, jonka Netplaza omistaa. Täyskuitu-markkinoinnilla halutaan vahvistaa valokuidun näkyvyyttä ja asemaa tietoliikenneyhteyksien myynnissä.

Lisätietoja:
Raahen Energia Oy, toimitusjohtaja Lasse Lahti, 044 439 3900
Netplaza Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Hanne Nivala, puh. 044 4457610


Raahen Kuitu Oy on Raahen Energia Oy:n tytäryhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa valokuituverkkoa ja toimia infran omistajana. www.raahenkuitu.fi

Netplaza Oy on suomalainen valokuituosaamiseen ja operaattoripalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jolla on 35 osaajaa 6 paikkakunnalla Suomessa. Yhtiön missiona on olla mahdollistamassa miljoonan valokuituliittymän rakentuminen Suomeen. Netplazan omistaa Cinia Oy. www.netplaza.fi

Go to Top