15.12.2022

Sähkön säästäminen, sähköpula ja siihen valmistautuminen

Sähköpulasta lyhyesti

Sähköpula tulee tilanteessa, jossa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sen hetkistä sähkön kulutusta. Sähkön kulutuksen, tuotannon ja tuonnin pitää olla koko ajan yhtä suuria. Jos tuotanto ja tuonti ei riitä joudutaan sähkön kulutusta silloin rajoittamaan.

Sähköjärjestelmän tasapainoa valvoo Fingrid. Fingrid tekee ennustetta tehotilanteesta ja seuraa sähköteho tilannetta koko ajan.

Jokaisella jakeluverkkoyhtiöllä, kuten Raahen Energialla, on suunnitelma, jonka mukaan he toteuttavat Fingridin pyytäessä kulutuksen irtikytkennät.

Sähköpulatilanteessa käynnistettävät kiertävät sähkökatkot ovat viimeisiä käyttöön otettavia keinoja, joilla vältetään pidempi kestoinen, jopa koko Suomen laajuinen häiriö. Kiertävät sähkökatkot kestävät enimmillään kaksi tuntia.

Sähköpula on mahdollinen, mutta ei kovin todennäköinen tapahtuma.

Tiedottaminen

Mahdollisesta sähköpulasta ja sen todennäköisyyden merkittävästä kasvamisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman hyvin ennakkoon.
Aina ennakkoon tiedottaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan äkillisissä tilanteissa kulutuksen irtikytkentä tapahtuu automaattisesti. Tämä koskee Raahessa asuntoalueita.

Raahen Energialla on käytössä asiakasviestipalvelu, jonka avulla voidaan tiedottaa asiakkaita tekstiviestillä.

Poikkeuksellisen tilanteen takia olemme asettaneet viestipalvelun päälle kaikille asiakkaillemme (sekä sähkö että kaukolämpö) 14.12.2022.
Tästä olisi pitänyt tulla asiakkaillemme tekstiviestit, jossa myös ohjeet palvelun perumiseen. Yhteystiedot on poimittu asiakastietojärjestelmistämme.

Mikäli et ole viestiä saanut, voitte käydä Raahen Energian nettisivuilla tilaamassa omalle käyttöpaikallenne asiakasviestin.
Huom.! Viestin tulee tilata erikseen kaukolämmön keskeytysten varalta.

Yhteiskunnalle tärkeät kohteet

Yhteiskunnalle tärkeät ja keskeytyskriittiset kohteet kuten sairaalat, vanhainkodit, palo- ja pelastustoimi, poliisitoimi ja vesihuolto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Raahen Energia ei enää erikseen kerää tietoja näistä kohteista, vaan olemme huomioineet ne varautumissuunnitelmassamme.

Sähköpulaa huomattavasti useammin sähkökatkoja aiheuttavat sääilmiöt, laiterikot tai ulkopuolisten osapuolten tahattomat toimet.
Siksi on erittäin tärkeää, että etenkin nämä kriittisten kohteiden asiakkaat ovat varautuneita sähkökatkoihin, ja tarvittaessa turvaavat sähkön saantinsa omalla varavoimalla.

Myös näihin kohteisiin suosittelemme tilaamaan häiriöviestit!

Sähkön säästäminen

Sähkön säästäminen ja sähkön käytön ajoittaminen on todella tärkeää sähköpulan välttämiseksi. Jo syyskuun aikana sähkönkäyttö Suomessa on vähentynyt noin 7 % aiempiin vuosiin verrattuna. Huonelämpötilan lasku yhdellä asteella säästää 5% sähkölämmityksessä. Veden lämmittäminen kuluttaa paljon sähköä, siksi lyhyet suihkut ja pyykin- sekä astianpesukoneen käytön ajoittaminen yöajalle tuo säästöjä.

Jokainen voi tutustua netissä Astetta alemmas tiedotuskampanjaan, kun miettii omia energiansäästö mahdollisuuksiaan.

Kun jokainen säästää vähän se on lopulta paljon.

Voit käydä tutustumassa sähkön säästö vinkkeihin astetta alemmas kampanjan nettisivuilla, https://astettaalemmas.fi

Teollisuus

Teollisuus ajaa tarvittaessa tuotantoa alas sovitusti ja siirtää toimintaa ajalle, jolloin sähköä on riittävästi.

Sähkön huippukulutus

Sähköpula riskiä pienentää se että sähköä käytetään säästeliäästi huippukuormitustuntien aikana, eli silloin kun kulutus on suurinta. Tällaisia ajankohtia ovat arkipäivien aamujen ja iltapäivän tunnit, varsinkin kun on erityisen kylmä sää. Sähkön hinta ja kulutus seuraavat toisiaan. Voit seurata hintaa esimerkiksi Fingridin Tuntihinta -appilla.

Sähkökulutusta voi ja kannattaa ohjata mahdollisuuksien mukaan yöajalle. Esimerkiksi lämminvesivaraajan, varaavan sähkölämmityksen ja sähköauton latauksen voi ajastaa halvan sähkön ajalle yölle, kulutus on silloin muutenkin pienempää.

Sähköpulamenettely

Fingridin toimintaperiaate sähköpulamenettelyssä on kolmivaiheinen.
Ennen sähköpulaan joutumista kaikki mahdolliset tuotantolaitokset sekä Fingridin reservilaitokset on otettu käyttöön sekä sovittu suurasiakkaiden kanssa kulutusjoustoista.

Fingrid tiedottaa tilanteesta jakeluverkkoyhtiöitä. Kuvassa alla sähköpulamenettelyn eteneminen.

Sähkönhinta

Sähköenergian eli sähkön hinta on sähkön myyjän ja asiakkaan välinen sopimus. Aikaisempien määräaikaisten sopimusten sijasta, nykyään hinta on usein toistaiseksi voimassa oleva tai pörssisidonnainen.
Pohjoismaisessa pörssissä hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Raahen Energia ei toimi sähkön myyjänä, vaan hoitaa sähkönjakelua eli verkkopalvelua.
Myyty ja ostettu sähkö kulkee Raahen Energian sähköverkossa. Verkkopalvelun hinnat eivät muutu sähkön hinnan mukaan.

Maksetaanko sähköpulasta korvauksia

Sähköpula on poikkeuksellinen tapahtuma, johon Raahen Energia ei ole voinut vaikuttaa. Sähköpula ei ole sähkönjakelun virhe tai vakiokorvausperuste. Sähköpulan aikaisista keskeytyksistä ei makseta korvauksia.

 

Lisätietoja löydät mm. Fingridin sivuilta.