29.04.2024

Jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Jakeluverkonhaltijan keskeinen tehtävä on taata toimitusvarma ja turvallinen sähkönjakelu kaikille verkon käyttäjille. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen ja jakeluverkonhaltijoille onkin asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja.

Sähkömarkkinalain 52 §:n mukaan sähkönjakeluverkkoyhtiöt tekevät sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman, joka ulottuu aina vuoteen 2036 saakka. Lisäksi Energiavirasto on 2.11.2023 antanut jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan määräyksen.

Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia, jonka vaikutukset heijastuvat sähkönjakelun kehittämiseen.

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitelma keskeisistä jakeluverkkoinvestoinneista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Lisäksi esitetään suunnitelma sähkön kulutuksen jouston, sähkövarastojen, jakeluverkonhaltijan energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden vaihtoehtoisten resurssien käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle.

Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta.
Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät. Verkon käyttäjien kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan ja kuulemisen tulee olla käynnissä vähintään 1.–31.5. välisen ajan.

Raahen Energia Oy kehittämissuunnitelma lausuttavaksi

Halutessasi voit kommentoida suunnitelmaa. Kommenttisi voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen energia@raahe.fi otsikolla Kehittämissuunnitelma.